เมล็ดกาแฟคั่ว

กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป

โพส 21 Sep 2017

บริษัท โจแวนสยาม จำกัด

ขอนแก่น (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)

http://www.pro-audio.com


ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท โจแวนสยาม จำกัด ต้องการรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป
เราเป็นองค์กรขนาดเล็กตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการผลิตตู้ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องเสียงคุณภาพสูงด้วยความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ เรายังได้ทำการวิจัย ค้นคว้า ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการเครื่องเสียงและอุปกรณ์โปรออดิโอ (Pro-Audio) และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ภายใต้ความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านลำโพงและเครื่องเสียงรายอื่นจากทั่วโลก

**ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัคร:** 
1. ทำหน้าที่บริหารงานทั่วไป จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค รวมถึงเข้าใจภาษาไทยและภาษาถิ่นได้เป็นอย่างดี 
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา(Research & Development) โดยจำเป็นจะต้องมีทักษะต่างๆ ได้แก่
   - ทักษะการออกแบบเครื่องกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   - สามารถรับผิดชอบโครงการการทดสอบระบบเสียงได้ 
   - มีความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ ของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติ
   - มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) การออกแบบและขั้นตอนการใช้งาน 
   - มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมและระบบเครือข่ายUnix 
   - เชี่ยวชาญด้าน 3D, CAD, SolidWorks, LinuxCNC, ซอฟต์แวร์ออกแบบ SMAART, SIM3, MAPPXT และซอฟต์แวร์การออกแบบอะคูสติก (Acoustic)
 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าชาติยุโรปและอเมริกาเหนือ จึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และอังกฤษได้ เนื่องจากทั้งสี่ภาษาเป็นภาษาที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ
 4. กำกับและดูแลการออกแบบการผลิต QC การขนส่งและติดตั้ง และสามารถจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติได้                                            
  5. มีความยืดหยุ่นและสามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานและเจรจาทางด้านธุรกิจได้ หากมีหนังสือเดินทางที่เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศและมีอายุถูกต้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถพัฒนาโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายตัวทางธุรกิจ

Management and R&D position

  JoVanSiam Co., Ltd. is looking for a talented and experienced individual to fill the position of General Manager.
We are a small enterprise based in Khon Kaen, Thailand, catering to a highly specialized world-wide client base in the professional audio business.

We research, design, develop and manufacture solutions and products for the industry's pro-audio manufacturers and end-users alike.

  **The candidate will have the following responsibilities and qualifications:**
  1. General management of the company. This requires a knowledge of local and regional business laws and practices as well as a spoken command of the local language. 
  2. Spearheading the Research and Development division. This is what puts us ahead in our business. Required are: 
    - Design level skills of mechanical, electric, electronic and digital engineering. 
    - Proven track record of acoustic and pro audio sound system R&D projects. 
    - Understanding of A-level manufacturing procedures to develop solutions for our international manufacturing clients. 
    - Profound understanding and experience with CNC machinery design and operation. 
    - Unix based programming and networking skills. 
    - Expert mastering of 3D CAD, SolidWorks, LinuxCNC, Design software, SMAART, SIM3, MAPP, MAPPXT acoustic Design software is essential.
  3. Interfacing with our European and North-American R&D partners and part suppliers. This requires a fluent written and spoken command of French, Italian, German and English languages at business and engineering levels, as well as the above stipulated engineering skills and experience.
  4. Overseeing custom in-house designed manufacturing, QC, shipping, installation and operator training for our international clients. 
  5. Ability to travel worldwide ( having a widely accepted passport is a plus) and apply the necessary international business and engineering skills on these trips. 
  6. Develop new business opportunities to expand on our existing order portfolio.

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

1. โอกาสในการทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องเสียงชั้นนำจากทั่วโลก
2. เรียนรู้ทักษะวิธีการที่ไม่ซ้ำใครเกี่ยวกับเครื่องเสียง R&D เพื่อพัฒนาโอกาสในการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในทวีปเอเชีย
3. วิถีการดำเนินชีวิตที่สะดวกสบาย ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอันร่มรื่น
4. บ้านพักผู้จัดการ
5. รถยนต์ประจำตำแหน่ง
6. มีฐานผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าประจำเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
7. รางวัลและผลตอบแทนตามผลการดำเนินกิจการของบริษัท

What we offer you:
1. An opportunity to work and collaborate with our industry's leading R&D people.
2. A unique way to stay on top of your professional R&D game as the only individual in that group to be based in Asia.
3. Although the renumeration is based on local levels, it allows for a comfortable life style.
4. Complimentary accommodation.
5. Complimentary company vehicle.
6. Impeccable supplier and client base.
7. Option to be rewarded according to Company's business performance.

วิธีการสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารอ้างอิงอื่นๆ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์โดยตรงที่ มิสเตอร์เอ็ดดี้ ที จี เวอร์เมียร์ซ โทรศัพท์ 081-8324896, E-mail: [email protected]

Information and Contact:
Interested individuals contact us with your self-written CV and references. You will be interviewed in all of the above referred languages. Call Mr. Eddy Vermeersch Telephone no. 081-8324896, E-mail: [email protected]