เมล็ดกาแฟคั่ว

แม่ครัวไทย

โพส 27 Sep 2017

ภัตตาคารเปียงยางแฮมาจิ

กรุงเทพมหานคร (งานอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก)


ภัตตาคาร เปียงยาง แฮมาจิ (สุขุมวิท 26) ต้องการรับสมัคร แม่ครัวอาหารไทย 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร

  • หญิงไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
  • ขยันอดทน มีความรับผิดชอบงาน
  • มีความสามารถประกอบอาหารไทย
  • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสพการณ์
  • เวลาปฏิบัติงาน 15.00 - 22.30 น.(โดยประมาณ)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- สวัสดิการประกันสังคม
- ชุดพนักงาน
- ปรับเงินเดือน/ทิป

วิธีการสมัคร

ติดต่อฝ่ายบุคคลเพื่อนัดสัมภาษณ์ 095 898 9714