เมล็ดกาแฟคั่ว

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

โพส 01 Oct 2017

บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวขน

ชลบุรี (อื่นๆ)


ดูแลเด็ก เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญาตรี สวัสดิการ ที่พัก/อาหาร ปฎิบัติงานที่พัทยา

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ที่พัก/อาหาร/ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

Email [email protected] gmail. Com
088-5346727