เมล็ดกาแฟคั่ว

ตำแหน่ง PC(ตามห้างและงานEvent)

โพส 03 Oct 2017

บริษัทซันฟู้ด อินเตอร์ เนชั่นแนล

กรุงเทพมหานคร (งานPart-time/นักศึกษาฝึกงาน)

http://www.sungroup.co.th


ลักษณะงาน 1.ขายและแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2.ดูแลรับผิดชอบสินค้าและควบคุมดูแลสต็อก ณ.จุดขาย 3.สอบถามความต้องการลูกค้าและส่งต่อข้อมูลเพื่อให้เซลล์ 4.ดูแลรักษาความสะอาด อุปกรณ์ ชั้นเรียงสินค้าให้สภาพพร้อมใช้งานเสมอ