เมล็ดกาแฟคั่ว

วิศกรโยธา

โพส 04 Oct 2017

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี (งานโยธา/สถาปัตย์/แต่งภายใน)


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิศกรโยธา 1 ตำแหน่ง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

วิธีการสมัคร

ลงประวัติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 077289033