เมล็ดกาแฟคั่ว

Customer Service

โพส 05 Oct 2017

F1 Digital Marketing Consultant Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)


**ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและรับคำขอต่างๆให้ลูกค้า ประสานงานกับแผนกภายใน ปรับปรุงวิธีการทำงานข้อเสนอแนะและปัญหาให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการให้บริการและกระบวนการ รายงานข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะจากลูกค้า

คุณสมบัติ

ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในการบริการลูกค้าแบบ call center หรือ livechat มีทักษะในการให้บริการและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม สามารถพิมพ์โต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ทำงานเป็นกะได้

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน
โอที
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต
โบนัส
วันลาท่องเที่ยว เริ่มต้น 10 วัน

วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน [email protected]
หรือโทร 092-348-2220 HR Department