เมล็ดกาแฟคั่ว

แม่บ้าน

โพส 06 Oct 2017

ฟาร์อีสต์ อินน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานท่องเที่ยว/โรงแรม/ไกด์/ล่าม)


ทำความสะอาดห้องพักทั่วไป ทำที่โรงแรมฟาร์อีสต์ อินน์ จำกัด เลขที่ 20/8-9 ซอยบางกอกบาซาร์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ โทร. 022554041-5

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

โบนัส ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง