เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานสัมภาษณ์

โพส 10 Oct 2017

บริษัท ควอลิตึ้ รีเสอร์จ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานPart-time/นักศึกษาฝึกงาน)

http://www.qualityresearch.co.th


1.สัมภาษณ์ตามห้างสรรพสินค้า,ตามบ้าน/ชุมชน 2.เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 3.รับพนักงานประจำและรายวันหลายอัตรา 4.พนักงานรายวันเริ่มที่350บาท/วัน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินออกทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนและสวัสดิการอื่นๆ ค่าพาหนะ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โทร 02-3750330-5