เมล็ดกาแฟคั่ว

ครูภาษาอังกฤษ

โพส 11 Oct 2017

โรงเรียนทองพูลอุทิศ

ปทุมธานี (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

http://www.facebook.com/thongpoolutis


โรงเรียนทองพูลอุทิศ รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท อาหารกลางวันฟรี บ้านพักฟรี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 12,000

วิธีการสมัคร

สอบถามโทร 02-516-9929 หรือ 0988692361 ครูเอ็ม หรือติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียน อยู่หลังฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 500 เมตร ทางเข้าประตู 1 ซ.พหลโยธิน 96