เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต , ช่างยนต์ , ช่างไฟฟ้า , โยธา

โพส 12 Oct 2017

คอนสตรัคชั่น คอนกรีต

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)


บริษัท คอนสตรัคชั่นคอนกรีต จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ โดยมุ่งเน้นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ผลิต มุ่งเน้น จัดสรร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายงาน ดังนั้น จึงมีความประสงค์ที่จะรับพนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง หากท่านใดสนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่ง Resume ของท่านผ่าน E-mail หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ 029344504,0875089251 (คุณตุ้ย)

-*- รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ *จำนวนหลายอัตรา -- คุณสมบัติ -เพศ ชาย -อายุ 18 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.6-ป.โท -มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์ ลักษณะงาน -ดูแลควบคุมคุณภาพคอนกรีต

-*- รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ *จำนวนหลายอัตรา -- -เพศ ชาย,หญิง -อายุ 22 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี -มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์ -มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel และ MS Office เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์ สามารถทำงานได้ 6 วัน ต่อสัปดาห์ (8 ชม. ต่อวัน) ลักษณะงาน -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกข้อมูล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-*- รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต *จำนวนหลายอัตรา -- -เพศ ชาย -อายุ 22 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ปวส. -มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์ ลักษณะงาน -ทำงานทางด้านฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-*- รับสมัคร ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา *จำนวนหลายอัตรา -- -เพศ ชาย -อายุ 22 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี,ป.โท -มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์ ลักษณะงาน -ทำงานตามสายงานช่าง -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-ประกันชีวิต
-ประกันสุขภาพ
-ประกันสังคม
-เงินโบนัสตามผลงาน

วิธีการสมัคร

สามารถส่ง Resume ของท่านผ่าน E-mail :[email protected] , [email protected]
หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ 029344504,0875089251 (คุณตุ้ย)