เมล็ดกาแฟคั่ว

Administrator&Accountant

โพส 15 Oct 2017

บริษัทไวท์เร ซิพี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)


ทำหน้าที่ดูแลและจัดการระบบงานเอกสาร และระบบการเงิน-บัญชีของบริษัท ?คุณสมบัติ •วุฒิ ป.ตรี •อายุ 30 ปีขึ้นไป •มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

?สวัสดิการ
•เงินทิป
•อาหาร 1 มื้อตามช่วงเวลาเข้ากะ
•กองทุนประกันสังคม
•หยุดงานวันเกิด
•เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวใกล้ชิด
•เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
•เวลาทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ เวลาเข้างาน 8.00-17.00 น.
•ค่าตอบแทน พิจารณาตามวุฒิและความสามารถ
?ค่าตอบแทน 12,000-15,000 อาจเปลี่ยนแปลงตามวุฒิ ความสามารถ และพัฒนาการ

วิธีการสมัคร

[email protected]