เมล็ดกาแฟคั่ว

สโตร์หน้าไซด์งานก่อสร้าง

โพส 16 Oct 2017

เจ.อาร์.บี ครีเอชั่น

กรุงเทพมหานคร (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)


พนักงานสโตร์ประจำไซด์งานก่อสร้าง ลักษณะงาน 1.ทำบันทึกรายการรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในแต่ละวัน 2.เช็คStock(สต๊อก) วัสดุและอุปกรณ์คงค้างทำรายงานแจ้งออฟฟิศ 3.ทำรายการบันทึกเครื่องมือที่ช่างเบิก 4.ทำใบส่ง-รับของ ให้พนักงานขับรถของบริษัท ที่จะไปส่งหรือรับของ 5.ทำรายการสรุปการเบิกวัสดุประจำเดือน 6.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าแลัวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จัดส่งจากร้านค้าต่างๆก่อนรับสินค้าเข้าไซด์งาน 7.ทำรายการรับสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าไซด์งาน 8.ทำเอกสารรับ-ส่ง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของไซด์งาน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการณ์ ประกันสังคม โอที โบนัส ยูนิฟอร์ม ที่พักหน้าไซด์งาน

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครงานทางอีเมล [email protected]