เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

โพส 18 Oct 2017

สำนักงานตรวจสอบบัญชีวิเชียร แม้นมาลัย

นครราชสีมา (งานบัญชี/การเงิน)


คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point), ได้ดี สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และขับรถยนต์ได้ มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานงานได้ที่จังหวัดนครราชสีมา มีภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ขอบข่ายงาน ช่วยผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน จัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบแบบการยื่นภาษีอากรแบบต่างๆ ติดต่อหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่นสรรพกร สำนักงานประกันสังคม

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนสามารถต่อรองได้ ตามประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ
ประกันสังคม
วันลาหยุดงาน หยุดพักร้อน

วิธีการสมัคร

1.ส่งเอกสารประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับทางอีเมลล์
[email protected]
2.สัมภาษณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์
3.นัดสัมภาษณ์ที่สำนักงาน
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ 0818763768