เมล็ดกาแฟคั่ว

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์

โพส 18 Oct 2017

รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวิน

ชลบุรี (อื่นๆ)


โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์
ตำแหน่งงาน 1.พยาบาลวิชาชีพ
2.เภสัชกร
3.นักรังษีเทคนิค
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 2.มีใบประกอบวิชาชีพ 3.มีใบขับขี่รถยนต์ 4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ 5.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้ 6.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี 7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน การันตีรายได้ 45,000-50,000 บาท/เดือน ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลK.อัญมณี
084-7659162 หรือ 038-345111

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

การันตีรายได้ 45,000-50,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

ด้วยตนเอง