เมล็ดกาแฟคั่ว

Web Designer & Front-end Developer

โพส 19 Oct 2017

Liquidity Digital Business Development

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.liquiditydigital.com


Responsibilities :

  • มีความสามารถในการออกแบบดีไซน์ Website, Mobile Application และ Advertise
  • หากใช้ Sketch ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
  • มีความเชี่ยวชาญในเขียน HTML, CSS, Jquery ได้เป็นอย่างดี
  • หากสามารถเขียน Javascript ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
  • สามารถใช้ Framework ต่างๆได้ เช่น Bootstrap, Zurb, Semantic UI เป็นต้น
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ CMS สำเร็จรูป เช่น Wordpress, Joomla, Magento
  • มีความเข้าใจด้าน UX/UI ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในแก้ไข Code หรือพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีลอจิกในการเขียนโปรแกรมที่ดี
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจกับทิศทางที่บริษัทจะเดินไป ทนต่อสภาวะกดดันได้ดี
  • ค้นคว้าหาความรุ้ใหม่เสมอ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ท่องเที่ยวประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ

วิธีการสมัคร

ส่ง email มาที่ [email protected]