เมล็ดกาแฟคั่ว

ธุรการ

โพส 19 Oct 2017

นนท์นิติ จดทะเบียนธุรกิจ

นนทบุรี (งานธุรการ/เลขานุการ)


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุ 22-30 ปี -วุฒิ ปวช. ขึ้นไป -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น WOLD,EXCEL -มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน ตามตกลง

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-020-2321,02-010-9363