เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานจ้างเหมา

โพส 01 Nov 2017

กรมป่าไม้

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)


พนักงานจ้างเหมา หน้าที่ทำความสะอาด แม่บ้าน วุฒิการศึกษาป.6 ขึ้นไป อายุ 25-50ปี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อัตราเงินเดือน 10,000

วิธีการสมัคร

โทรติดต่อฝ่ายพัฒนาของป่า 02-5614292-3ต่อ5489 และ 02-5799177