เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานบัญชี/การเงิน

โพส 02 Nov 2017

Thai Takii Sewing.Co.Ltd.,

สมุทรปราการ (งานบัญชี/การเงิน)


*ชื่อตำแหน่ง *:: พนักงานบัญชี

ลักษณะงาน :: ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับบริษัท ทำใบส่งของ ใบเรียกเก็บ ทำเงินเดือนพนักงาน เก็บเอกสารข้อมูลทางการเงินให้กับบริษัท ทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี สามารถพูดภาษาอักกฤษได้ในระดับดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-เงินเดือน 15000-25000 บาท (ตามตกลง)
-โบนัส
-เบี้ยขยัน
-ค่ารถ
-ประกันสังคม
-เสื้อบริษัท
-งานเลี้ยงบริษัท ปีละ 2 ครั้ง
-ลาพักร้อน

วิธีการสมัคร

02-7030064
09-02980261