เมล็ดกาแฟคั่ว

โรงแรม ชีค อิซทานา เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำและพาร์ทไทม์

โพส 02 Nov 2017

โรงแรม ชีค อิซทานา เชียงใหม่

เชียงใหม่ (งานท่องเที่ยว/โรงแรม/ไกด์/ล่าม)

http://www.cocolifespa.com


รับสมัครพนักงานประจำและพาร์ทไทม์ -Spa Manager 1 ตำแหน่ง -Spa Reception 4 ตำแหน่ง -แพทย์แผนไทย2ตำแหน่ง -Spa Therapist 20 ตำแหน่ง -แม่บ้าน –รายวัน4ตำแหน่ง -Sales executive(ภาษาจีน/อังกฤษ) 3 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง Spa Therapistประกันรายได้ไม่ตํ่ากว่า 15,000 บาท/เดือน

 • บุคลิกภาพดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ละยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และสามารถแก้ปัญหาได้ดี
 • มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง

Benefits / สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าคอมมิชชั่น-มือ
 • วัน หยุดประเพณี
 • วันหยุดพักร้อน7 วัน/ปี
 • ประกัน กลุ่ม (ประกัน ชีวิต -ประกัน สุขภาพ-ประกันทุพพลภาพ)
 • เครื่องแบบยูนิฟอร์มพนักงาน
 • อาหาร 1 มื้อ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อัตราค่าจ้าง ตามตกลง
* ตำแหน่ง Spa Therapistประกันรายได้ไม่ตํ่ากว่า 15,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที
วันที่ 6-7พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00-17.00น
ณโรงแรมชีค อิซทานา (Sheik Istana)