เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้ช่วยภายในออฟฟิต ประจำสาขา

โพส 02 Nov 2017

K.A.N International

กระบี่ (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)


บริษัท K.A.N International เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้านการตลาด โซนภาคใต้ (สาขาหาดใหญ่-ยะลา-กระบี่)

คุณสมบัติ

  1. ช/ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีทุกสาขา
  3. ตรงต่อเวลา / มีใจรักในงานบริการ
  4. มีทักษะด้านการสื่อสาร/สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เอกสารในการสมัครงาน

  1. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

หมายเหตุ : อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้ มีที่ละหมาดให้ สนใจติดต่อ คุณ พัชรี โทร.063-846-8447,063-985-6922 (สมัครสัมภาษณ์ ทราบผลทันที)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

โปรท่องเที่ยว
ค่าคอมมิชชั่น

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง (ทราบผลทันที)