เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานประชาสัมพันธ์

โพส 03 Nov 2017

บริษัท ทานทิพย์ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)

https://www.thanthip.co.th/


-ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่องานกับบริษัท -สอบถามข้อมูลจากลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า -บันทึกข้อมูลของลูกค้าในการสมัครสมาชิกกับบริษัท

สวัสดิการ -ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 09.30-18.30น. -ประกันสังคม -อาหารกลางวันฟรี -สิทธิการลาป่วยตามจริงและลากิจ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 15000 บาท

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติและการสมัครงานมาที่ฝ่ายบุคคล คุณจตุพร ลีลาศิริวณิชย์ โทร.02-0488265 E-mail : [email protected]