เมล็ดกาแฟคั่ว

HybridDigital รับสมัคร System Engineer (Work at Chamchuri Square)

โพส 04 Nov 2017

HybridDigital

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)


HybridDigital รับสมัคร System Engineer (Work at Chamchuri Square) Responsibilities:

•  Health check all of the services that running on Unix/Linux system, including database (Oracle , Mysql)
•  List of all the issues and coordinating with Level2Support
•  Patch update service on staging and testing of the bug and corresponding impact modules
•  Regression testing of all services regularly(monthly)
•  Managing client communication in case of major issues
•  Daily report to client on open issues and open CRs along with the status in predefined format
•  Coordinating with Business and Tech teams for new  Change Requests
•  Provide consulting to serve the customer need.
•  Track problems found during installation / configuration activities

Qualifications:

•  Bachelors degree in Computer Science, Computer Applications, Computer Engineering, or a related field.
•  1-2 years of experience in the job offered or 2 years of progressively responsible experience with UNIX/LINUX OS and Oracle/Mysql DB
•  1 year of experience with production support and system operations functions including release installation and coordination, acceptance testing, disaster recovery planning and testing
•  Able to prioritize and execute tasks in a high-pressure environment.
•  Strong customer service orientation.
•  Ability to work in a team-oriented, collaborative environment.
•  Able to troubleshoot and solve computer problems.

วิธีการสมัคร

Interested applicants please send your full resume to the address below:

E-mail: [email protected] or [email protected]