เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพส 04 Nov 2017

บริษัท แองเจิ้ล ซิตี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)


เจ้าหน้าที่ธุรการ คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการจัดการด้านเอกสาร
  • มีความเข้าใจเรื่องระบบรายงาน
  • บุคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมบัญชีได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เลขานุการ คุณสมบัติ 1.บริหารจัดการตัวเองได้ดี 2.รอบรู้ในธุรกิจบริษัท 3.มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน 4.เตรียมการล่วงหน้าได้ดี 5.มีทักษะในการฟังและจับประเด็น 6.เพศหญิง 7.ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะสมัครงานให้เตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนและสามารถสมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 5097798,092-2515099

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

รับพิจารณา

วิธีการสมัคร

สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะสมัครงานให้เตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนและสามารถสมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 5097798,092-2515099