เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานรับส่งเอกสาร

โพส 06 Nov 2017

บริษัท ทีดี เอ็กเพรส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)

http://www.tdexpress.co.th


ทางบริษัท ที ดี เอ็กเพรส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญ ในงานด้าน รับ - ส่งเอกสาร มากกว่า 20 ปี ขออนุญาตส่งรายละเอียดแนะนำตัวเกี่ยวกับบริษัทฯ
รูปแบบการให้บริการของบริษัท

  1. บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำบริษัท ต่าง ๆ

  2. ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  3. รับบริหารงานด้านรับ-ส่งเอกสาร (รับเช็ค, วางบิล ฯลฯ)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนประจำ ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

ติดต่อ ทางemail หรือ เดินทางมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท