เมล็ดกาแฟคั่ว

เสมียน

โพส 08 Nov 2017

บุญถาวรฟอกซีด

นครปฐม (งานธุรการ/เลขานุการ)


วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป มีความคล่องแคล่วในการทำงาน เป็นคนลุยๆ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 500ต่อวัน

วิธีการสมัคร

ติดต่อ 0914289981
0818216596