เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ประจำร้านอาหารสาขาแจ้งวัฒนะ (ผู้ช่วยเชฟ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานเสริฟ , แคชเชียร์ , พนักงานล้างจาน)

โพส 09 Nov 2017

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี (งานอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก)

https://www.pim.ac.th


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำร้านอาหารสาขาแจ้งวัฒนะ (ผู้ช่วยเชฟ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานเสริฟ , แคชเชียร์ , พนักงานล้างจาน) ลักษณะงาน

  • ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ
  • มีประสบการณการทำงานในร้านอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีใจรักในงานบริการ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-

วิธีการสมัคร

สนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติย่อมาทาง E-mail : [email protected] (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)