เมล็ดกาแฟคั่ว

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) (1 อัตรา)

โพส 09 Nov 2017

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)


รายละเอียดงาน: • วางแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ • จัดส่งแผนการผลิต ให้แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์กำลังการผลิต เช่น บันทึกการใช้วัตถุดิบ, เวลาการทำงานของพนักงาน, เวลาการทำงานของซับคอนแทรคเตอร์ ที่ใช้ในการผลิต, จำนวนผลผลิตที่ผลิตได้ เป็นต้น • เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตาม ดูแล ควบคุม ประเมิน รายงานสถานการณ์การผลิต และสรุปข้อมูลการผลิตให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่มีอุปสรรคและลดโอกาสเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ส่งมอบงานล่าช้า • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ คุณสมบัติของผู้สมัคร: • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 -35 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหการ, วิทยาศาสตร์, สาขาสถิติประยุกต์ • หรือมีประสพการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, V Lookup+ Pivot tabel ใน Excel ได้เป็นอย่างดี • มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดตามงานที่ Plan ไว้ได้เป็นอย่างดี • เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 - 35,000 บาท
• มีความสามารถในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการสมัคร

หากท่านใดสนใจ สามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาทางอีเมลล์ ได้ที่
[email protected]
[email protected] defactoasia.com
บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด
21 / 39 - 40 ชั้น 2-4, โครงการรอยัลซิตี้ อเวนิว, ( อาร์.ซี.เอ )
บล็อค ซี ( อยู่ระหว่างถนนเรียบด่วนพระราม 9 ใกล้โรงแรม Golden Tulip )
และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ( เข้ามาทาง ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาอาร์.ซี.เอ ),เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02 641 4351 ( -2 )
www.defactoasia.com

เวลาทำการ : 08:00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – เสาร์ )