เมล็ดกาแฟคั่ว

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) (1 อัตรา)

โพส 09 Nov 2017

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)

http://www.defactoasia.com


รายละเอียดงาน: • ควบคุม / ดูแล / ติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน และตรงตามเป้าหมายของแผนกที่กำหนดไว้ ทั้งในด้าน คุณภาพ / ต้นทุน / ปริมาณ / ระยะเวลา • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนและอยู่ในกฎระเบียบของบริษัท • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต และหาแนวทางป้องกันปัญหา • สอนงาน ให้ความรู้ สนับสนุน พัฒนาพนักงาน และประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา • เงินเดือน 18,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร: • เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสากรรม, การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม, การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงงาน / การควบคุมการผลิตในโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี • กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ • มีทักษะการสื่อสาร และมีการติดต่อประสานงานดีเยี่ยม • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ / สามารถตรวจสอบคุณภาพ QA, QC จิวเวลรี่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีภาวะผู้นำ, มีความรับผิดชอบ, มีความละเอียดรอบคอบ, มีความกระตือรือร้น, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนะคติที่ดี

วิธีการสมัคร

หากท่านใดสนใจ สามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาทางอีเมลล์ ได้ที่
[email protected]
[email protected]
บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด
21 / 39 - 40 ชั้น 2-4, โครงการรอยัลซิตี้ อเวนิว, ( อาร์.ซี.เอ )
บล็อค ซี ( อยู่ระหว่างถนนเรียบด่วนพระราม 9 ใกล้โรงแรม Golden Tulip )
และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ( เข้ามาทาง ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาอาร์.ซี.เอ ),เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02 641 4351 ( -2 )
www.defactoasia.com

เวลาทำการ : 08:00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – เสาร์ )