เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าพนักงานธุรการ

โพส 14 Nov 2017

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://foundation.iop.or.th


ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ประกาศรับสมัครงาน ต.เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://foundation.iop.or.th หรือโทร 02-3548208-15 ต่อ 223 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://foundation.iop.or.th หรือโทร 02-3548208-15 ต่อ 223 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิธีการสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://foundation.iop.or.th หรือโทร 02-3548208-15 ต่อ 223 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล