เมล็ดกาแฟคั่ว

Accounting Officer / พนักงานบัญชี

โพส 14 Nov 2017

บริษัท วิชยาธร การบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)

http://vaccountancy.com


บริษัท วิชยาธร การบัญชี จำกัด ให้บริการดูแลบัญชีแบบครบวงจร

Responsibilities :

  • สำหรับผู้สนใจ ก้าวหน้าในสายงานอาชีพด้านการสอบบัญชี, งานบัญชี สามารถขึ้นทะเบียนเก็บชั่วโมง ฝึกหัดงานสอบบัญชีได้*
  • มีความต้องการฝึกประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชี CPA หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA
  • เรียนรู้การให้คำปรึกษาด้านบัญชีและธุรกิจ การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี
  • ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00

Qualifications :

  • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. และ ปริญญาตรี การบัญชี
  • ไม่มีประสบการณ์
  • มีประสบการณ์ปิดงบการเงิน และมีความรู้ด้านภาษีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรอบคอบ และรับผิดชอบงาน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- มีสวัสดิการโบนัสประจำปี และประกันสังคม พักร้อน 6 วันต่อปี และวันหยุด 17วันต่อปี

วิธีการสมัคร

ติดต่อ คุณณษมา 095-292-6692
หรือ Email: [email protected]