เมล็ดกาแฟคั่ว

นวดเผื่อสุขภาพ

โพส 19 Nov 2017

ปาณิสรา นวดเผื่อสุขภาพ

สงขลา (อื่นๆ)


ร้านนวดปาณิสรานวดเผื่อสุขภาพ รับสมัครพนักงานนวดสองตำแหน่ง ด่านนอก จังสงขลา -มีบุคลิกที่ดี -มีทัศนคติในการทำงานเป็นทีมที่ดี พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ -มีทักษะในการนวด หรือพื้นฐานในการนวดไทย นวดเท้า -มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ ที่ดี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

หนี่งเดิอนมีปาร์ตีหนึ่งครั้ง

วิธีการสมัคร

โทร 0843263483
line;pran3388