เมล็ดกาแฟคั่ว

Software Engineer

โพส 20 Nov 2017

บริษัท เอสอาร์ซีซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)


Responsibilities ออกแบบและพัฒนาระบบ Frontend & Backend ออกแบบและพัฒนา Feature ใหม่ๆ ตาม requirement จากทั้งฝั่ง Business และ User ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

Qualifications ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ มีประสบการณ์ทำงานกับ Web Technology เช่น HTML, CSS, JavaScript มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Java, Spring, SQL Database, Hibernate ใช้งาน RDBMS เช่น PostgreSQL , Oracle , MySQL มีประสบการณ์ในการออกแบบและทำงานกับ Service-oriented architecture มีความคุ้นเคยกับ Agile Methodology และ Test-Driven Development มีความสามารถในการแก้ปัญหาและ สื่อสารที่ดี

สถานที่ทำงาน โครงการเวิร์คเพลส รัชดา-รามอินทรา 1 แผนที่ SRCC Co.Ltd

วิธีการสมัคร

หากสนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ E-mail: [email protected]
Tel: 02 347 7523 # 303