bana soup

HR

โพส 21 Nov 2017

โปรซอฟท์ คอมเทค

เชียงใหม่ (งานทรัพยากรบุคคล)

http://www.prosoft.co.th/


ลักษณะงาน -สรรหาบุคลากร -ทำสัญญาจ้างงาน / จัดทำข้อมูลต่างๆ ในระบบ HRMi -จัดทำแบบฟอร์ม ประกาศต่าง ๆ ของฝ่ายบุคคล -ดูแลการลงเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย -งานประกันสังคมแจ้งเข้า-ออกพนักงาน

  • มีประสบการณ์ทำเงินเดือน
  • มีประสบการณ์ทำประกันสังคม
  • มีประสบการณ์ยื่นภาษีภงด -ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม คุณสมบัติ 1.ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น 2.อดทน ซื่อสัตย์ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 3.ตรงต่อเวลา ความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ /คิดบวก /มีเป้าหมายในการทำงาน 5.ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
-เงินเดือน 9,000 - 10,000

วิธีการสมัคร

ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ โทร 0813596921
ที่อยู่ : เลขที่ 287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210