เมล็ดกาแฟคั่ว

การบัญชี

โพส 22 Nov 2017

บริษัท โยซิตา เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จำกัด

ปราจีนบุรี (งานบัญชี/การเงิน)


คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง : อายุ - ปี - การศึกษาปริญญาตรีสาขา บัญชี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี - มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินประมาณ —— ปี สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสาราคาม จ.ปราจีนบุรี