bana soup

Technical Support

โพส 22 Nov 2017

วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)


*หน้าที่และความรับผิดชอบ*

  • สนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคและประสานงานในโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

*คุณสมบัติผู้สมัคร*

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคมและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเครือข่าย (Network) หรือความปลอดภัยสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีความรู้ด้าน TCP/IP , Switching , Router , LAN/WAN
  4. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันลากิจ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านอีเมล : [email protected]
- สมัครผ่านไลน์ ไอดี : 101globalhr โดยการเพิ่มไอดี และสอบถาม HR ได้โดยตรง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
101 GLOBAL Co., Ltd.
338 ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 089-999-9979 กด 5 (จ – ศ เวลา 09.00 – 16.00 น. )
มือถือ : 061-413-6849 หรือ 061-413-6848