bana soup

์Network Operation Support ประจำโครงการ หลายอัตรา

โพส 22 Nov 2017

วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)


รับสมัคร Network Operation Support (NOS) หลายอัตรา ด่วน ! โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.(ดินแดง) จำนวนหลายอัตรา 2.(แจ้งวัฒนะ) จำนวนหลายอัตรา 3.(จังหวัดนนทบุรี) จำนวนหลายอัตรา

*หน้าที่และความรับผิดชอบ *

  1. ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และอุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบดูแล ทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขหรือปรับแก้ไขให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้ งานได้กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้
  2. ติดตั้ง ดูเเล ตรวจสอบระบบเครือข่าย เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า
  3. รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน เครือข่าย Network
  4. ดูแล ตรวจสอบ/แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Network

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคมและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการดูแลเครือข่าย (Network) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีความรู้ด้าน TCP/IP , Switching , Router , LAN/WAN

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันลากิจ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านอีเมล : [email protected]
- สมัครผ่านไลน์ ไอดี : 101globalhr โดยการเพิ่มไอดี และสอบถาม HR ได้โดยตรง
โทร. 089-999-9979 กด 5 (จ – ศ เวลา 09.00 – 16.00 น. )
มือถือ : 061-413-6849