เมล็ดกาแฟคั่ว

พ่อครัว

โพส 25 Nov 2017

ร้านอาหารSmile restaurant

ภูเก็ต (งานอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก)


ผู้ที่มีใจรักในด้านการประกอบอาหารสามารถติดต่อสอบถามได้ก่อนค่ะ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อยู่ที่ความสามารถของแต่ล่ะบุคคล

วิธีการสมัคร

โทรสอบถามโดยตรง0896774851,0905947265