bana soup

เจ้าหน้าที่ขายบัตรเครดิต และเครื่องรูด

โพส 27 Nov 2017

วิรัลพัชร

กรุงเทพมหานคร (งานPart-time/นักศึกษาฝึกงาน)


รายละเอียดของงาน : แนะนำบัตรเครดิตและสินเชื่อ  :แนนำเครื่องรูดเครื่อง mpos และ edc Power Play คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป - บุคลิกภาพดี มีความตั้งใจในการทำงาน- รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้น- สามารถทำงานเป็นทีมได้ - สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ - หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าคอมมิสชั่น

วิธีการสมัคร

คุณวิรัลพัชรโทร 0623651691 Email [email protected]