เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

โพส 27 Nov 2017

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด

สงขลา (การขาย)

http://www.korchaisaeng.com


*คุณสมบัติ* -เพศชาย หรือหญิง อายุ 21 ขึ้นไป -จบการศักษาระดับ ม.6/ปวช ขึ้นไป (รับนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหม่) -เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการยกเว้น -หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้ -มีใบอนุญาตการขับรถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้ -รักงานขายหรืองานบริการ พร้อมทั้งสู้งานหนัก -มีความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน -มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี -มีมนุษสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และสมารถทำงานในภาวะแรกกดดันอย่างดี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปได้เป็นอย่างดี ***เดินทางมาสมัครด้วยตนเองจะได้รับการสัมภาษณ์ทันที รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการนำสิงค้าขอบบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้ โดยรับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสิงค้า ประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ และการตรวจติดตามการส่งสิงค้า รวมทั้ง ประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้าและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายใน ช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีเงินเดือนประจำ+เบี้ยเลี้ยง+สวัสดิการอื่นๆ+โบนัส+ปรับ เงินเดือนประจำปี+ประกันสังคม+ ลาพักร้อนตามอายุงาน+สวัสดิการเยี่ยมไข้+สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน + ค่ารถค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด+ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาถูก อัตรา

วิธีการสมัคร

ติดต่อ 074-414414-20 หรือ 089-9798013