bana soup

Online marketing officer

โพส 29 Nov 2017

D Power

กรุงเทพมหานคร (งานการตลาด)


ด่วน! D Power รับสมัคร พนักงาน Online marketing -วางแผนกลยุทธ์ และแผนงานการตลาดออนไลน์ -วางแผนการจัดทำ Website และการโปรโมท Website เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร -วางแผนและจัดเตรียมงานในการสร้าง Online Community และหาวิธีในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้สื่อ Internet -วิเคราะห์สถิติ และพฤติกรรมลูกค้าที่มา Visit Website เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า -ดูแลบริหารจัดการ Website อัพเดตข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทาง Website

  • บริหาร ช่องทาง Online Market Place , Lazada, 11street, Shopee

สนใจส่ง resume พร้อมข้อมูลติดต่อมาที่อีเมล์ [email protected]

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 25,000 พร้อมสวัสดีการต่างๆอีกมากมาย

วิธีการสมัคร

ส่ง resume พร้อมข้อมูลติดต่อมาที่อีเมล์ [email protected]