bana soup

Sales representative

โพส 04 Dec 2017

บริษัท ซูพีเรียร์โซลูชั่น จำกัด

นนทบุรี (การขาย)

http://www.superiorsolutions.co.th


หน้าที่:- • รับผิดชอบงานขาย • ดูแลลูกค้า • แนะนำผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ:- • เพศชาย - หญิง / สัญชาติไทย • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี • หากมีประสบการณ์ด้านการขายเวชภัณฑ์มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะและไหวพริบในการประสานงานและการสื่อสารที่ดี • มีใจรักงานด้านบริการ • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- เงินเดือน
- ค่าคอมมิชชั่น
- Incentive
- ค่า Report

วิธีการสมัคร

Resume (ทางอีเมล์)