เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ควบคุม

โพส 06 Dec 2017

บจ. แอลโซค (ประเทศไทย)

ชลบุรี (อื่นๆ)


ลักษณะงาน

  • ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกตามขั้นตอนงาน
  • ติดตามปัญหาตามขั้นตอนการทำงานของ ระบบรักษาความปลอดภัย
  • ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตอบข้อสักถามของลูกค้า

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • ต้องพูดจาใช้ภาษาได้ชัดเจน พูดชัดถ้อยชัดคำ
  • เพศ ชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • บริษัทตั้งอยู่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- รายได้เงินเดือน,ค่าครองชีพ,เบี้ยขยัน 17,500 บาท /มีประกันอุบัติเหตุ

วิธีการสมัคร

โทร 033-012095, 081-922-4400 วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. -16.00 น. /[email protected]