เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่บัญชี

โพส 07 Dec 2017

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)


บันทึกบัญชีรับ-จ่าย สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ตรงเวลา มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

โทร : 022186543