เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานต้อนรับ

โพส 07 Dec 2017

บริษัท เชียงใหม่คอนเนอร์ จำกัด

เชียงใหม่ (งานท่องเที่ยว/โรงแรม/ไกด์/ล่าม)


  • รับลูกค้าเช็คอิน เช็คเอ้าท์