เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

โพส 08 Dec 2017

บริษัท คิทเช่นเทค แมนิวแฟคเชอะริ่ง จำกัด

ภูเก็ต (งานบัญชี/การเงิน)

http://www.kitchen-tech.com


Responsibilities: • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ Supplier • บันทึกรายละเอียดของสินค้า, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงบันทึกบัญชีรับ-จ่ายตามรายการหมวดหมู่ • รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ใบกำกับภาษี และสรุปยอดเพื่อจัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม • จ่ายเช็ค และ วางบิล พร้อมทั้งตามใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี • ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด • จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี • ปฏิบัติงานตามระบบและขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา Qualifications: • เพศชาย / หญิง • อายุ 20 – 35 ปี • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน เท่านั้น • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ภาษี และการเงิน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป • มีความละเอียด รอบครอบ และรับผิดชอบในหน้าที่และตำแหน่งงาน • มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในหน้าที่ • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี การเงิน สามารถปิดบัญชีได้ • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงาน • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ(ส่วนบุคคล)
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ขั้นต่ำ 13 วัน/ปี
• เงินช่วยเหลือ ทุนการศึกษาบุตร
• เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ คู่สมรส บิดามารดา และบุตร
• ชุดยูนิฟอร์ม
• โอที (บางตำแหน่ง)
• พักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)
• ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง(บางตำแหน่ง)
• งานเลี้ยงสังสรรค์

วิธีการสมัคร

ติดต่อ
คุณแหม่ม / ฝ่ายบุคคล
บริษัท คิทเช่นเทค แมนิวแฟคเชอะริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171/6 หมู่ 7ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์: 076 313 104-5
โทรสาร: 076 313 106

โรงงาน เลขที่ 152 หมู่ 12 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์: 042 180 768
โทรสาร: 042 180 769