เมล็ดกาแฟคั่ว

เลขานุการแผนกช่าง 1 อัตรา

โพส 08 Dec 2017

บริษัท คิทเช่นเทค แมนิวแฟคเชอะริ่ง จำกัด

ภูเก็ต (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://www.kitchen-tech.com


Responsibilities: • ทำงานภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา • ติดต่อประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี • ติดตามงานและรายงานสถานะของงานช่าง • มีความละเอียดรอบคอบในเนื้องานของงานช่างได้ • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ • หากมีประสบการณ์สายงานด้านช่างซ่อมเครื่องครัวระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส และงานอะไหล่เครื่องครัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอ่านออก เขียนได้ ฟังรู้เรื่อง และพอสื่อสารได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ Qualifications: • เพศชาย / หญิง • อายุ 22 – 35 ปี • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. -หรือปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้กับงานเลขานุการได้ • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป • มีความละเอียด รอบครอบ และรับผิดชอบในหน้าที่และตำแหน่งงาน • มีปฏิภาณไหวพริบและความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงาน • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ (แบบกลุ่ม)
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ขั้นต่ำ 13 วัน/ปี
• เงินช่วยเหลือ ทุนการศึกษาบุตร
• เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ คู่สมรส บิดามารดา และบุตร
• ชุดยูนิฟอร์ม
• โอที (บางตำแหน่ง)
• พักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)
• ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง(บางตำแหน่ง)
• งานเลี้ยงสังสรรค์

วิธีการสมัคร

ติดต่อ
คุณแหม่ม / ฝ่ายบุคคล
บริษัท คิทเช่นเทค แมนิวแฟคเชอะริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171/6 หมู่ 7ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์: 076 313 104-5
โทรสาร: 076 313 106

โรงงาน เลขที่ 152 หมู่ 12 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์: 042 180 768
โทรสาร: 042 180 769