เมล็ดกาแฟคั่ว

ช่างเชื่อม 1 อัตรา

โพส 08 Dec 2017

บริษัท คิทเช่นเทค แมนิวแฟคเชอะริ่ง จำกัด

ภูเก็ต (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.kitchen-tech.com


Responsibilities: • สามารถเชื่อมไฟฟ้า, CO2, และอาร์กอน งานเหล็กและสแตนเลสได้ • ประกอบชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง แต่งสีชิ้นงาน และขัดเจียรชิ้นงานเรียบร้อย • มีประสบการณ์ ด้านการเชื่อม กลึง ดัด ตัด และขัดโลหะ • เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ เช่น อ่านแบบ drawing เป็น ขึ้นโครงชิ้นงาน แผ่นประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน ฯลฯ • สามารถใช้และควบคุมการทำงานเครื่องมือช่างในโรงงานได้อย่างชำนาญ • ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา • สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี เชื่อฟังหัวหน้างาน ช่วยกันทำงาน ผลักดันงาน ให้ส่งงานดี มีคุณภาพ ได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ • ทำงานภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Qualifications:

• อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชาย • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ม.3 ขึ้นไป • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการผ่อนผัน (รด. มี สด.8) • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี • มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • มีทักษะการทำงานเป็นทีม • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ (แบบกลุ่ม)
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ขั้นต่ำ 13 วัน/ปี
• เงินช่วยเหลือ ทุนการศึกษาบุตร
• เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ คู่สมรส บิดามารดา และบุตร
• ชุดยูนิฟอร์ม
• โอที (บางตำแหน่ง)
• พักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)
• ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง(บางตำแหน่ง)
• งานเลี้ยงสังสรรค์

วิธีการสมัคร

ติดต่อ
คุณแหม่ม / ฝ่ายบุคคล
บริษัท คิทเช่นเทค แมนิวแฟคเชอะริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171/6 หมู่ 7ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์: 076 313 104-5
โทรสาร: 076 313 106

โรงงาน เลขที่ 152 หมู่ 12 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์: 042 180 768
โทรสาร: 042 180 769