เมล็ดกาแฟคั่ว

ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา

โพส 08 Dec 2017

บริษัท คิทเช่นเทค แมนิวแฟคเชอะริ่ง จำกัด

ภูเก็ต (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.kitchen-tech.com


Responsibilities: • ตรวจสอบอุปกรณ์จากลูกค้าทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน • รับใบแจ้งซ่อมและประเมินอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อม และงานซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด • ทำบันทึกรายการขอเบิกอะไหล่และรายงานการซ่อม • ส่งมอบและติดตั้งงานซ่อมให้ลูกค้า • รายงานปัญหาของงานที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้หัวหน้างานทราบ • เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ เช่น อ่านแบบ drawing เป็น ประกอบขึ้นรูปชิ้นงานระบบไฟฟ้าเป็น ฯลฯ • สามารถใช้และควบคุมการทำงานเครื่องมือช่างไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างชำนาญ • ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา • สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี เชื่อฟังหัวหน้างาน ช่วยกันทำงาน ผลักดันงาน ให้ส่งงานดี มีคุณภาพ ได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ • ทำงานภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Qualifications: • อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชาย • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ม.3 ขึ้นไป • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการผ่อนผัน (รด. มี สด.8) • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี • มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • มีทักษะการทำงานเป็นทีม • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ (แบบกลุ่ม)
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ขั้นต่ำ 13 วัน/ปี
• เงินช่วยเหลือ ทุนการศึกษาบุตร
• เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ คู่สมรส บิดามารดา และบุตร
• ชุดยูนิฟอร์ม
• โอที (บางตำแหน่ง)
• พักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)
• ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง(บางตำแหน่ง)
• งานเลี้ยงสังสรรค์

วิธีการสมัคร

ติดต่อ
คุณแหม่ม / ฝ่ายบุคคล
บริษัท คิทเช่นเทค แมนิวแฟคเชอะริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171/6 หมู่ 7ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์: 076 313 104-5
โทรสาร: 076 313 106

โรงงาน เลขที่ 152 หมู่ 12 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์: 042 180 768
โทรสาร: 042 180 769