เมล็ดกาแฟคั่ว

ช่าง

โพส 08 Dec 2017

แซพ พรีซิชั่น

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)


รับสมัคร ช่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง

รับสมัคร ช่างเชื่อ จำนวน 5 ตำแหน่ง

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ในสายงาน

สวัสดิการณ์ ตามกฎหมายกำหนด

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

10,000ขึ้นไป สอบถาม

วิธีการสมัคร

02-1019715