เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา

โพส 12 Dec 2017

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผิง ผิง เอ็นจิเนียริ่ง 380/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบชคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550

สมุทรปราการ (งานช่าง/วิศวกร)


ต้องการบุคคลากรผู้ชาย อายุ 35 - 45 ปี สัญชาติไทย วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.หรือ ปวส. ด้านงานโลหะ/เชื่อม มีความสามารถในการสร้างโครงสร้างเหล็ก/โครงหลังคา/สร้างถังโลหะ (HOPPER)/งานกลึง/งานเชื่อม มีประสบการณ์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรับผิดชอบงานสูง สามารถติดต่อหางานได้ ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่ ถ้าเขียนแบบเป็นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีห้องพักให้ฟรี(หากประสงค์จะพัก)สามารถออกต่างจังหวัดได้ มีค่าอาหารกลางวัน และ ค่าอาหาร/เบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามที่ตกลง

วิธีการสมัคร

ทางอีเมล์ [email protected] หรือโทรติดต่อ คุณอรรถสิทธิ์ 086-4098839 , 087-3291999